728 x 90

Partnerský Disclaimer

Partnerský Disclaimer

Podľa pokynov Federal Trade Commission, Vodítka týkajúce sa použitia tohto potvrdenia a Ohlasy v reklame, Cieľom tejto politiky je vytvoriť akýkoľvek náhradný vzťah medzi vlastníkom webu a affiliate sietí Clickbank, Commission Junction, Amazon.com a všetky ďalšie rôzne pridružené alebo veľkoobchodné dohody.

Tieto webové stránky môžu niekedy prijímať formy reklamy v hotovosti, sponzorstvo, platenej inzercie alebo iné formy partnerského náhrady. Prijaté kompenzácie, môže, ale nemusí mať vplyv na reklamný obsah, témy alebo príspevky z na tejto stránke. Tento obsah, Reklamný priestor alebo pošta nemusí byť vždy označené ako zaplatené alebo sponzorovaného obsahu. Nie všetok obsah je písomné alebo prezentované iba za účelom obdržania partnerský príjmu. Kliknutím na odkazy alebo nákup výrobkov, ktoré sú na týchto stránkach môže generovať príjmy pre tohto majiteľa webových stránok z ďalšieho predaja produktov alebo z affiliate provízie.

Majiteľ tohto webu je kompenzovaná jeho ďalšieho predaja výrobkov, partnerský predaj, odporúčania, názory, služby, webové stránky a rôzne ďalšie témy. Ak je majiteľom týchto webových stránok dostane partnerský náhradu za názory alebo reklamy, vždy dať svoje úprimné názory, skúsenosti a názory týkajúce sa týchto produktov. Názory a názory vyjadrené na tomto webe sú naše,. Ako vždy by ste mali robiť svoju due diligence a overiť všetky nároky, citácie, a štatistiky o akýchkoľvek produktov alebo služieb uvedených na tejto webovej stránke.

Vysielanie metódy môžu zabrániť tomu, aby sme okamžite identifikovať non-reklamný materiál z reklamného materiálu, ale bude treba vynaložiť všetko úsilie rozlišovať medzi dvoma. Čas od času sa táto webová stránka môže obsahovať nejaký obsah, ktorý môže, ale nemusí predstavovať konflikt záujmov.

http://germanshepherddogs.info

admin@germanshepherddogs.info

336 x 280