728 x 90

Affiliate Disclaimer

Affiliate Disclaimer

Drejtuar nga Komisioni Federal i Tregtisë, Guides për përdorimin e Përkrahur dhe Testimonials në Reklamim, Qëllimi i kësaj politike është të krijojë ndonjë përkatësinë kompensuese ndërmjet pronarin e faqes dhe të rrjeteve Filialin Clickbank, Komisioni kryqëzim, Amazon.com dhe çdo Vartësi apo shumicë marrëveshje të tjera të ndryshme.

Kjo faqe e internetit mund në kohë të pranojë format e reklamimit të holla, sponsorizimi, insertions e paguar ose forma të tjera të kompensimit Filialin. Kompensim mund ose nuk mund të ndikojnë në përmbajtjen reklamuese, temat apo postimet e bëra në këtë faqe. Kjo përmbajtje, Hapësira për reklamim ose pas jo gjithmonë mund të identifikohen si përmbajtje të paguar ose të sponsorizuar. Jo të gjithë përmbajtja është shkruar apo paraqitur për të vetmin qëllim të marrjes së të ardhurave Filialin. Duke klikuar mbi lidhjet ose produktet blerjen e përmbajtura në këtë faqe interneti mund të gjenerojnë të ardhura për këtë pronarin e internetit nga rishitjen e produkteve ose nga komisionet Filialin.

Pronari i kësaj faqeje interneti është kompensuar nëpërmjet resales produktit, shitjet Filialin, referime, opinionet, Shërbimet, faqet e internetit dhe tema të ndryshme të tjera. Nëse pronari i kësaj faqe interneti merr kompensim Filialin për komente ose reklamat, ne gjithmonë të japim opinionet tona ndershëm, përvojat dhe besimet në lidhje me këto produkte. Pikëpamjet dhe mendimet e shprehura në këtë faqe janë tonat vetëm. Si gjithmonë ju duhet të bëni kujdes për shkak tuaj dhe të verifikojë të gjitha pretendimet, Kuotat, dhe statistika rreth produkteve apo shërbimeve të përmendura në këtë faqe.

Metodat Posting mund të na pengojë nga menjëherë identifikimin materiale jo-reklamuese nga materiale reklamuese, por çdo përpjekje do të bëhet për të dalluar në mes të dy. Nga koha në kohë këtë faqe interneti mund të përmbajë disa përmbajtje të cilat mund ose nuk mund të paraqesë një konflikt të interesit.

http://germanshepherddogs.info

admin@germanshepherddogs.info

336 x 280