728 x 90

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ້ານ​ການ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ້ານ​ການ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ

http://germanshepherddogs.info/ ຫ້າມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌​ແລະ / ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ສາຍ​ສົ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ, ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຫຼື​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ຂອງ​ຫຼາຍ unsolicited ຫຼື​ຈົດ​ຫມາຍ​ອີ​ເມວ ("Spam"). ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ນໍາ​ໃຊ້ http ໃດ://ການ​ບໍ​ລິ​ການ germanshepherddogs.info/ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ. ນອກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ຫລື​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ http ໃດ://germanshepherddogs.info/.

ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ CAN SPAM ຂອງ 2003 (15 U.S.C. 7701, ຈິ່ງ​., ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ. 108-187, ແມ່ນ S.877 ຂອງ 108th ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມລິ​ກາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ), ອີ​ເມລ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ, ຫຼື​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົ່ງ, ການ​ຫຼື​ໂດຍ​ຜ່ານ http ໄດ້://ເວັບ​ໄຊ germanshepherddogs.info/ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້:

  • ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຫຼື​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ສ່ວນ​ຫົວ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຫລື​ການ​ປອມ​ແປງ;
  • ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຫຼື​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຫລື​ບໍ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ຊື່​ໂດ​ເມນ​ທີ່;
  • ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເຕັກ​ນິກ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ບິດ​ເບືອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຊ່ອນ​ຫຼື​ປິດ​ບັງ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ຈຸດ​ທີ່​ຕົ້ນ​ກໍາ​ເນີດ​ຫຼື​ເສັ້ນ​ທາງ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ;
  • ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຫຼອກ​ລວງ;
  • use a third party's internet domain name, or be relayed from or through a third party's equipment, ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ໄດ້;
  • ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຫຼື​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ​ໃນ​ເສັ້ນ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ຫຼື​ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຫຼື​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ;
  • ເຊັ່ນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​ອະ​ທິ​ບາຍ;
  • ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ການ​ໃຊ້.

http://germanshepherddogs.info/ ບໍ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ, ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່​ຫຼື​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມລ​໌​ຫຼື​ຂໍ້​ມູນ​ອື່ນໆ​ຈາກ​ຫຼື​ໂດຍ​ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌​ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ຕົນ. http://germanshepherddogs.info/ ບໍ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຫລື​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ອື່ນ​ນໍາ​ໃຊ້ http ໄດ້://ການ​ບໍ​ລິ​ການ germanshepherddogs.info/ ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້, ລວບ​ລວມ​ຫລື​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ຫຼື​ການ​ຈອງ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ໃດ, ລວມ​ທັງ​ແຕ່​ບໍ່​ຈໍາ​ກັດ​ເພື່ອ​ຈອງ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມລ.

http://germanshepherddogs.info/ ບໍ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຫລື​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ທໍາ​ລາຍ, ປິດ​ການ​ທໍາ​ງານ, ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ສະ​ຫນອງ​ຫລື​ກະ​ທົບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ການ​ໃດໆ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃດ​ຫນຶ່ງ, or that could interfere with any other party's use and enjoyment of any http://ການ​ບໍ​ລິ​ການ germanshepherddogs.info/.

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ http://germanshepherddogs.info/ ເຊື່ອ​ວ່າ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຫຼື​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຈະ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໃດ​ຫນຶ່ງ, ມັນ​ອາດ​ຈະ, ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ການ, ດໍາ​ເນີນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ມັນ, ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ sole, ເຫັນ​ສົມ​ຄວນ, ລວມ​ທັງ​ການ​ສະ​ກັດ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຈາກ​ໂດ​ເມນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ, ເຄື່ອງ​ແມ່​ຂ່າຍ​ເມລ​ຫຼື​ທີ່​ຢູ່ IP. http://germanshepherddogs.info/ ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ອາດ​ຈະ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ບັນ​ຊີ​ໃດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ມັນ​ຕັດ​ສິນ​ກໍາ​ນົດ​ໃດ, ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ sole, ແມ່ນ transmitting ຫຼື​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ມີ​ອີ​ເມລ​໌​ທີ່​ລະ​ເມີດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ນີ້.

ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ສິດ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ຫຼື​ສົ່ງ e​-mail ໃຫ້​ທຸກ, ຫຼື​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ, http ໄດ້://ເວັບ​ໄຊ germanshepherddogs.info/ ແລະ / ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ຂອງ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ນີ້​ໃນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທຸກ​ບໍ່​ໄດ້​ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຍົກ​ເວັ້ນ http ເປັນ://germanshepherddogs.info/'s rights.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ http ໃດ://ການ​ບໍ​ລິ​ການ germanshepherddogs.info/ ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ລະ​ບົບ​ສາຍ​ສົ່ງ​ຂອງ​ຈົດ​ຫມາຍ​ອີ​ເມລ, ລວມ​ທັງ​ລະ​ບົບ​ສາຍ​ສົ່ງ​ຂອງ​ອີ​ເມລ​໌​ໃນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ນີ້, ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ, ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ, ຫລື​ການ​ລົງ​ໂທດ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຕໍ່​ຜູ້​ສົ່ງ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຜູ້​ສົ່ງ.

ລະ​ເມີດ​ຂອງ​ທໍາ CAN SPAM ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ "ຢຸດ​ແລະ desist” ຄໍາ​ສັ່ງ​ຫລື​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຈາກ FTC ໄດ້ (ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ) ເຖິງ $11,000 ຕໍ່​ການ​ລະ​ເມີດ. ການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ​ກໍ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ offenders egregious ໄດ້, ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ການ​ປັບ​ໄຫມ, forfeiture ຂອງ​ເງິນ​ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ. ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຄຸກ.

http://germanshepherddogs.info/

admin@germanshepherddogs.info

 

336 x 280