728 x 90

Anti-Spam Policy

Anti-Spam Policy

http://germanshepherddogs.info/ melarang penggunaan laman web dan / atau perkhidmatan mereka dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penghantaran, pengedaran atau penghantaran sebarang pukal yang tidak diminta atau tidak diminta e-mel komersil ("Spam"). Anda tidak boleh menggunakan mana-mana http://perkhidmatan germanshepherddogs.info/ untuk menghantar Spam. Anda juga tidak boleh menyerahkan Spam atau menyebabkan Spam untuk dihantar kepada mana-mana pelanggan http://germanshepherddogs.info/.

Mematuhi Akta CAN-SPAM daripada 2003 (15 U.S.C. 7701, et seq., Undang-undang Awam No. 108-187, adalah S.877 Kongres Amerika Syarikat ke-108), e-mel dihantar, atau menyebabkan dihantar, kepada atau melalui http://laman web germanshepherddogs.info/ atau perkhidmatan yang tidak boleh:

  • menggunakan atau mengandungi tajuk tidak sah atau yang dipalsukan;
  • menggunakan atau mengandungi nama domain tidak sah atau tidak wujud;
  • menggunakan mana-mana teknik untuk memberi gambaran yang salah jika tidak,, menyembunyikan atau mengaburkan apa-apa maklumat dalam mengenal pasti tempat asal atau laluan penghantaran;
  • menggunakan cara lain untuk menipu menangani;
  • use a third party's internet domain name, or be relayed from or through a third party's equipment, tanpa kebenaran pihak ketiga;
  • mengandungi maklumat palsu atau mengelirukan dalam baris subjek atau sebaliknya mengandungi kandungan palsu atau mengelirukan;
  • gagal untuk mematuhi piawaian teknikal tambahan yang dinyatakan di bawah;
  • sebaliknya melanggar Terma Penggunaan.

http://germanshepherddogs.info/ tidak memberi kuasa menuai, perlombongan atau koleksi e-mel atau maklumat lain dari atau melalui laman web atau perkhidmatan. http://germanshepherddogs.info/ tidak membenarkan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan http://perkhidmatan germanshepherddogs.info/ untuk mengumpul, menyusun atau mendapatkan sebarang maklumat mengenai pelanggan atau pelanggannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggan alamat e-mel.

http://germanshepherddogs.info/ tidak membenarkan atau memberi kuasa kepada mana-mana percubaan untuk menggunakan perkhidmatan dengan cara yang yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan atau menjejaskan mana-mana aspek mana-mana perkhidmatan, or that could interfere with any other party's use and enjoyment of any http://perkhidmatan germanshepherddogs.info/.

Jika http://germanshepherddogs.info/ percaya bahawa penggunaan yang tidak dibenarkan atau tidak wajar sedang dibuat apa-apa perkhidmatan, ia mungkin, tanpa notis, mengambil tindakan itu kerana ia, mengikut budi bicara mutlaknya, difikirkan sesuai, termasuk menyekat mesej dari domain internet tertentu, pelayan mel atau alamat IP. http://germanshepherddogs.info/ segera boleh menamatkan mana-mana akaun di mana-mana perkhidmatan yang ia menentukan, mengikut budi bicara mutlaknya, sedang memancar atau selainnya berkaitan dengan mana-mana e-mel yang melanggar dasar ini.

Tiada apa-apa di dalam polisi ini adalah bertujuan untuk memberikan apa-apa hak untuk menghantar atau menghantar e-mel kepada, atau melalui, http://laman web dan / atau perkhidmatan germanshepherddogs.info/. Kegagalan untuk menguatkuasakan dasar ini pada tiap-tiap tidak terjumlah kepada pengecualian http://germanshepherddogs.info/'s rights.

Penggunaan tanpa kebenaran mana-mana http://perkhidmatan germanshepherddogs.info/ berkaitan dengan penghantaran e-mel yang tidak diminta, termasuk penghantaran e-mel yang melanggar dasar ini, boleh menyebabkan awam, jenayah, atau penalti pentadbiran terhadap penghantar dan mereka yang membantu penghantar.

Melanggar Akta CAN SPAM mungkin tertakluk kepada "memberhentikan dan berhenti” perintah atau penalti dari FTC (Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan) sehingga $11,000 setiap pelanggaran. pendakwaan jenayah juga mungkin dalam kes pesalah mengerikan, yang boleh mengakibatkan hukuman seperti denda, pelucuthakan hasil dan peralatan. Pesalah yang paling teruk juga boleh menjadi tertakluk kepada masa penjara.

http://germanshepherddogs.info/

admin@germanshepherddogs.info

 

336 x 280