728 x 90

Chính sách chống Spam

Chính sách chống Spam

http://germanshepherddogs.info/ cấm việc sử dụng các trang web và / hoặc dịch vụ của họ trong bất cứ cách nào liên quan đến việc truyền tải, phân phối hay cung cấp bất cứ số lượng lớn không mong muốn hoặc không mong muốn e-mail thương mại ("Spam"). Bạn không thể sử dụng bất kỳ http://dịch vụ germanshepherddogs.info/ để gửi thư rác. Bạn cũng có thể không cung cấp Spam hoặc gây Spam sẽ được chuyển giao cho bất kỳ khách hàng của http://germanshepherddogs.info/.

Tuân thủ các đạo luật CAN-SPAM 2003 (15 U.S.C. 7701, et seq., Luật Công No. 108-187, là S.877 lần thứ 108 của Quốc hội Hoa Kỳ), email đã gửi, hoặc gây ra để được gửi, hoặc thông qua http://website germanshepherddogs.info/ hoặc dịch vụ có thể không:

  • sử dụng hoặc có tiêu đề không hợp lệ hoặc giả mạo;
  • sử dụng hoặc chứa tên miền không hợp lệ hoặc không tồn tại;
  • sử dụng kỹ thuật nào để xuyên tạc, ẩn hoặc che khuất bất kỳ thông tin trong việc xác định điểm xuất xứ hoặc các đường dẫn truyền;
  • sử dụng các phương tiện khác của việc giải quyết lừa đảo;
  • use a third party's internet domain name, or be relayed from or through a third party's equipment, mà không được phép của bên thứ ba;
  • chứa thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn trong dòng chủ đề hoặc chứa nội dung sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;
  • không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật được mô tả dưới đây;
  • nếu không vi phạm điều khoản sử dụng.

http://germanshepherddogs.info/ không cho phép thu hoạch, khai thác khoáng sản hoặc bộ sưu tập các địa chỉ e-mail hoặc các thông tin khác từ hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ của mình. http://germanshepherddogs.info/ không cho phép hoặc uỷ quyền cho người khác sử dụng http://dịch vụ germanshepherddogs.info/ để thu thập, biên dịch hoặc có được bất kỳ thông tin về khách hàng hoặc thuê bao của mình, bao gồm nhưng không giới hạn thuê bao các địa chỉ e-mail.

http://germanshepherddogs.info/ không cho phép hoặc ủy quyền cho bất kỳ nỗ lực để sử dụng các dịch vụ của mình một cách có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu bất cứ khía cạnh nào của dịch vụ, or that could interfere with any other party's use and enjoyment of any http://dịch vụ germanshepherddogs.info/.

Nếu http://germanshepherddogs.info/ tin rằng việc sử dụng trái phép hoặc không đúng cách đang được thực hiện của bất kỳ dịch vụ, nó có thể, không cần thông báo, có hành động như nó, tuỳ ý, nếu thấy thích hợp, bao gồm cả ngăn chặn tin nhắn từ một tên miền internet đặc biệt, mail server hoặc địa chỉ IP. http://germanshepherddogs.info/ có thể ngay lập tức chấm dứt bất kỳ tài khoản trên bất kỳ dịch vụ mà nó quyết định, tuỳ ý, đang truyền hoặc là nếu không kết nối với bất kỳ e-mail nào vi phạm chính sách này.

Không có gì trong chính sách này được dự định để cấp bất kỳ quyền truyền tải hoặc gửi e-mail tới, hay qua, http://trang web và / hoặc dịch vụ germanshepherddogs.info/. Thất bại trong việc thực thi chính sách này trong mọi trường hợp không dẫn tới một sự từ bỏ http://germanshepherddogs.info/'s rights.

Sử dụng trái phép bất kỳ http://dịch vụ germanshepherddogs.info/ trong kết nối với việc truyền tải e-mail không được yêu cầu, bao gồm việc truyền tải e-mail vi phạm chính sách này, có thể dẫn đến dân sự, hình sự, hoặc phạt hành chính đối với người gửi và những người giúp việc cho người gửi.

Người vi phạm các đạo luật CAN SPAM có thể bị "ngừng và” đơn đặt hàng hoặc các hình phạt từ FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang) lên đến $11,000 mỗi vi phạm. Truy tố hình sự cũng có thể trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng của, mà có thể dẫn đến hình phạt như phạt tiền, tịch thu số tiền thu được và thiết bị. Người phạm tội tồi tệ nhất cũng có thể bị ngồi tù.

http://germanshepherddogs.info/

admin@germanshepherddogs.info

 

336 x 280