728 ایکس 90

دسته بندی: Dog Grooming

آیا چوپان آلمانی ریختن?

آیا چوپان آلمانی ریختن?

آیا چوپان آلمانی ریختن لوط? پاسخ. بله آنها ریخته, به طور مداوم. چوپان آلمانی از نام مستعار را "shedders آلمانی" برای هیچ چیز نیست. German Shepherd Dogs are a double coated breed. این به این معنی که آنها دو کتهای خز. پوشش برتر خز درشت دیگر که میریزد طول سال است. The undercoat is soft and […]