728 x 90

категорија: Dog Grooming

Се германски овчари Барака?

Се германски овчари Барака?

Дали германски овчар искажани повеќе? Одговор. Да тие барака, постојано. Германски овчари немаат прекарот "германски shedders" за ништо. German Shepherd Dogs are a double coated breed. Ова значи дека тие имаат два слоја на крзно. На врвот палто е груба повеќе крзно што фрла целата година. The undercoat is soft and […]