728 x 90

Thể loại: Dog Grooming

Đừng chó chăn cừu Đức Shed?

Đừng chó chăn cừu Đức Shed?

Có một Shepherd Đức Shed A Lô? Trả lời. Có họ đổ, liên tục. Chó chăn cừu Đức không có biệt danh "Đức rụng lông vừa phải" cho không có gì. Chó chăn cừu Đức là một giống tráng đôi. Điều này có nghĩa họ có hai áo khoác lông thú. Lớp lông là lông thô dài hơn rọi quanh năm. Lớp lông tơ mềm và […]