728 ایکس 90

Category: آموزش سگ و اطاعت

آموزش چوپان Schutzhund آلمانی

آموزش حفاظت شوتزهاند

آموزش Schutzhund چیست? هنگامی که از آلمانی به انگلیسی ترجمه, کلمه Schutzhund به معنای واقعی کلمه به معنی "حفاظت سگ". Schutzhund در آلمان به عنوان یک آزمون انتخاب برای چوپان آلمانی کار سگ پرورش منشأ اما بعد به عنوان یک راه از انتخاب سگ های ارتش و پلیس مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان, آن شده است توسط بسیاری از صاحبان سگ به عنوان به تصویب رسید […]

آیا چوپان آلمانی خود را داشته مورد علاقه گذشته زمان?

german shepherd frisbee

My German Shepherds favorite past time is Frisbee. آنها FRISBEE خنده کده هستند! در اینجا یک ویدیو سرگرم کننده از آنها بهره گیری از آن زمان گذشته مورد علاقه است. برای لذت بیشتر و اطلاعات آموزنده در مورد این GSD, check out the rest of my German Shepherd Blog.