728 x 90

Thể loại: Chó Đào tạo và vâng lời

Đào tạo Shepherd Schutzhund Đức

đào tạo bảo vệ Schutzhund

Schutzhund Đào tạo là gì? Khi dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh, từ Schutzhund nghĩa đen có nghĩa là "bảo vệ con chó". Schutzhund nguồn gốc từ Đức như là một thử nghiệm lựa chọn cho Shepherd Đức làm việc chó chăn nuôi nhưng sau đó được sử dụng như một phương thức lựa chọn quân sự và cảnh sát chó. Kể từ đó, nó đã được thông qua bởi nhiều chủ sở hữu con chó như […]