728 x 90

kategori: Pet Rescue

Chewbaca

Kjo “Pak Guy” Nevojë për ndihmën tonë Sot kam marrë një email nga një grua në lidhje me një bariu gjerman që ishte në një strehë dhe do të jetë “ulet” dhe kishte nevojë për të gjetur një shpëtim reputacion për të marrë atë në. Ajo la numrin e telefonit në email e saj, kështu që unë e thirri menjëherë të parë […]

Stryker’s Story

German Shepherd Stryker

German Shepherds are like potato chips… It’s difficult to have just one. Although I did not intend it to be that way, it did happen for me. Here is my story on how “Stryker” our second German Shepherd came into our lives. I am sure you are all familiar with Hurricane Katrina that hit Louisiana […]