728 எக்ஸ் 90

எங்களை தொடர்பு

PLEASE NOTE:

This website is NOT ஒரு ஜெர்மன் ஷெஃபர்ட் மீட்பு அமைப்பு, so we do not take in dogs, nor do we adopt out dogs.

நாம் வெறுமனே ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் இனம் பற்றி ஒரு இணையதளம் மற்றும் வலைப்பதிவு இருக்கிறோம்.

If you are looking to adopt a German Shepherd, or need to find a home for a German Shepherd, மேலே மெனுவில் உள்ள ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் விடுவிக்கிறது தாவல் சென்று உங்கள் பகுதியில் உள்ள ஒரு மீட்பு தேர்ந்தெடுக்கவும். பின்னர் வெறுமனே மீட்பு கிளிக் செய்து, அதை நீங்கள் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அங்கு தங்கள் வலைத்தளத்தில் நேரடியாக நீங்கள் எடுக்கும்.

நன்றி.

 

 

336 எக்ஸ் 280