728 x 90

Liên hệ

XIN LƯU Ý:

Trang web này là KHÔNG PHẢI a German Shepherd Rescue Organization, vì vậy chúng tôi không có ở chó, chúng ta cũng không chấp nhận ra con chó.

We are simply a website and blog about the German Shepherd Dog breed.

Nếu bạn đang tìm kiếm để áp dụng một Shepherd Đức, hoặc cần phải tìm một ngôi nhà cho một Shepherd Đức, then please go to the German Shepherd Rescues Tab in the menu bar above and select a Rescue in your area. Sau đó, chỉ cần nhấp vào cứu hộ và nó sẽ đưa bạn trực tiếp đến trang web của họ, nơi bạn có thể liên hệ với họ.

Cảm ơn bạn.

 

 

336 x 280