728 ایکس 90

ناز توله سگ چوپان آلمانی

12 هفته GSD توله سگ های ویدیوئی

در اینجا یک ویدیو از شایان ستایش است 12 هفته توله سگ چوپان آلمانی شدن شکم خود را در اثر مالش. این هر دو زیبا و خنده دار است. من آن را دوست دارم زمانی که او لبخند می زند و پای خود را می رفتن. Enjoy!

برای فیلم های بزرگ تر, و ارسال چک از بقیه من German Shepherd Blog.

 

مثل این پست وبلاگ?
دریافت بیشتر راست به ایمیل شما با اشتراک امروز, بیشتر:

دریافت من کتاب رایگان:

5 داروها بشر که هرگز چوپان آلمانی شما

 

336 ایکس 280