728 Χ 90

DMCA

DMCA

http://germanshepherddogs.info/ σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων.

Αν πιστεύετε ότι η πνευματική εργασία σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και είναι προσβάσιμο σε αυτό το site, μπορεί να ενημερώσει πράκτορα πνευματικών δικαιωμάτων μας, όπως ορίζεται στο νόμο Digital Millennium Copyright της 1998 (DMCA). Για την καταγγελία σας για να είναι έγκυρη σύμφωνα με το DMCA, θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες κατά την παροχή ανακοίνωση της ισχυρίστηκε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων:

* Μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή ενός προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων Στοιχεία του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας ισχυρίστηκε ότι έχει παραβιαστεί

* Προσδιορισμός του υλικού που φέρεται ότι προσβάλλουν ή να είναι το αντικείμενο της παράνομης δραστηριότητας και ότι πρόκειται να αφαιρεθεί

* Επαρκείς πληροφορίες για να επιτρέψει τον πάροχο υπηρεσιών να επικοινωνήσετε με τον καταγγέλλοντα, όπως μια διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, και, εάν είναι διαθέσιμο, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* A statement that the complaining party "in good faith believes that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, παράγοντα της, ή νόμο"

* A statement that the "information in the notification is accurate", and "under penalty of perjury, ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί"

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως γραπτή, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κοινοποίηση στην παρακάτω Ειδικός Συνεργάτης:

Υπόψη: Γραφείο DMCA
http://germanshepherddogs.info/

admin@germanshepherddogs.info

ΣΑΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΟΧΗ βάσει του ομοσπονδιακού νόμου, ΑΝ εν γνώσει ψευδή δήλωση ώστε online υλικό παραβιάζει, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ αστικές κυρώσεις. ΑΥΤΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ χρηματική αποζημίωση, ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, και οι δικηγόροι’ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, Με πνευματικά δικαιώματα ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, Ή ΚΑΤΑ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ότι δεν τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της στήριξης ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΑΣ. Μπορεί επίσης να υπόκειται σε ποινική δίωξη για ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ.

Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως νομική συμβουλή, Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έγκυρη ειδοποιήσεις DMCA, βλέπω 17 U.S.C. 512(ντο)(3).

 

336 Χ 280