728 ایکس 90

آیا چوپان آلمانی شما زوزه در خواب?

آیا شما تا کنون دیده چوپان زوزه آلمان هنگام خواب?

من می دانم که من مطمئن ندارد. من آلمانی چوپان مجهز با وسایل گاهی اوقات در خواب خود را پارس خواهد, اما تا به هرگز زوزه میکشیدند محکوم به هنگام خواب.

در زیر یک ویدیو خنده دار من در یوتیوب یک GSD یافت می شود به نام دکستر انجام کامل به فریاد زدن به هنگام خواب.

Enjoy!

مثل این پست وبلاگ?
دریافت بیشتر راست به ایمیل شما با اشتراک امروز, بیشتر:

دریافت من کتاب رایگان:

5 داروها بشر که هرگز چوپان آلمانی شما

 

336 ایکس 280