728 Χ 90

Σκυλί στον κτηνίατρο

Is your German Shepherd Dog good at their veterinary appointments?

Here is my Γερμανικός Ποιμενικός “Stryker” at his veterinary clinic appointment for his vaccinations and heartworm test. Does he behave good or bad? I should note that my GSD’s get a plain hamburger if they are good at their appointment at the veterinary hospital. It is the only time they ever get a hamburger, and they love them.

Έτσι,, does Stryker behave well enough to get a hamburger? Watch the video below all the way to end to find out!

For more great and fun information regarding GSD’s check out the rest of my German Shepherd Blog. And remember to “LIKE” our Facebook Page German Shepherd Dog Fans where you can share pictures of your German Shepherd children.

Σας αρέσει αυτή η θέση blog?
Αποκτήστε περισσότερη Straight στο email σας με την υπογραφή Σήμερα, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Πάρτε μου ελεύθερο ebook:

5 Ανθρώπινα φάρμακα για να δώσει ΠΟΤΕ Γερμανικός Ποιμενικός σας

 

336 Χ 280