728 x 90

Dog Enjoying A Butt Scratch

Does Your Dog Love Getting A Butt Rub or Scratch?

Then you can definitely appreciate and enjoy this short funny video I found on YouTube of a German Shepherd getting the butt scratch of a life time.

Enjoy, and please share using the social media buttons below.

And without further ado I present what I call “Ode To A Butt Scratch.”

 

NHƯ POST BLOG NÀY?
Get More thẳng vào email của bạn bằng cách đăng ký Hôm nay, THÊM:

Nhận My miễn phí Ebook:

5 Thuốc con người không bao giờ bỏ Shepherd của Đức

 

336 x 280