728 எக்ஸ் 90

Dog Sleeping With Tip Of Tongue Hanging Out

Does Your Dog Fall Asleep With The Tip Of It’s Tongue Hanging Out?

This is super cute. Personally my GSD has never done this, or at least I just haven’t caught him sleeping with his tongue hanging out.

I found this very adorable short video on YouTube with exactly that.

Enjoy!

இந்த வலைப்பதிவை போன்ற?
இன்று சந்தாதாரராக உங்கள் மின்னஞ்சல் மேலும் நேராக கிடைக்கும், மேலும்:

என் இலவச வலை செய்யவும்:

5 மனித மருந்துகளை உங்கள் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் கொடுக்க முடியாது

 

336 எக்ஸ் 280