728 எக்ஸ் 90

பூனை ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பயம்

நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு பூனை பயந்தேன்.அண்ணி ஒரு ஜெர்மன் ஷெஃபர்ட் சந்தித்திருக்கிறீர்களா?

சரி நீங்கள் கீழே ஒரு ஒரு வீடியோ பார்க்க பற்றி. பற்றி 21 அது உண்மையில் வேடிக்கை வரும்போது வீடியோ ஒரு நொடிகள் என்பது.

Enjoy!

336 எக்ஸ் 280