728 ایکس 90

چوپان آلمانی حملات گوشت انسان شوخی

آلمانی چوپان حمله گوشت – ویدیو خنده دار

در اینجا یک فیلم بزرگ شوخی خنده دار از یک چوپان آلمانی چپ در بازداشت پیاده تصادفی است که بعد از یک مرد تحویل حمل دال گوشت می رود است.

یکی دیگر از فیلم های بزرگ از فقط برای خنده شوخی کانال یوتیوب.

Enjoy!

336 ایکس 280