728 איקס 90

רועה גרמנית לחלום בקול רם

German Shepherd Being Very Vocal While Dreaming

Have you ever watched your German Shepherd sleeping when they are really getting into a dream and wondered “מה הם חולמים על”? אני יודע שיש לי הרבה פעמים עם משלי GSD של והכלבים לי לטפח.

Here is a great video I found of a German Shepherd dreaming like a champ. Enjoy!

336 איקס 280