728 x 90

Gjermanisht Shepherd Dreaming zë të lartë

German Shepherd Being Very Vocal While Dreaming

Have you ever watched your German Shepherd sleeping when they are really getting into a dream and wondered “çfarë janë ata ëndërruar për”? Unë e di unë kam shumë herë me vetë GSD My dhe qentë e kam nxitur.

Here is a great video I found of a German Shepherd dreaming like a champ. Enjoy!

336 x 280