728 ایکس 90

توله سگ چوپان آلمانی شیفته با دوربین GOPRO

توله سگ GSD چیس پس از دوربین فیلمبرداری

توله سگ? آیا من می گویم توله سگ چوپان آلمانی? چرا بله من.

من عاشق توله سگ GSD, و آشکارا آنها را دوست دارم دوربین های ویدئویی.

توله سگ در فیلم کوتاه زیر توسط دوربین مجذوب. حتی مادر خود را دارد آن را به اتمام.

Enjoy!

مثل این پست وبلاگ?
دریافت بیشتر راست به ایمیل شما با اشتراک امروز, بیشتر:

دریافت من کتاب رایگان:

5 داروها بشر که هرگز چوپان آلمانی شما

 

336 ایکس 280