728 ایکس 90

توله سگ چوپان آلمانی در مقابل توپ فوتبال

آلمانی چوپان توله سگ بازی با یک توپ فوتبال

من این پست ساده را حفظ خواهد کرد. در زیر است یک فیلم کوتاه لذت از چوپان آلمانی بازی با نام مستعار. تلاش برای ضرب و شتم یک توپ فوتبال.

Enjoy!

 

مثل این پست وبلاگ?
دریافت بیشتر راست به ایمیل شما با اشتراک امروز, بیشتر:

دریافت من کتاب رایگان:

5 داروها بشر که هرگز چوپان آلمانی شما

 

336 ایکس 280