728 எக்ஸ் 90

உணவு விற்பனையாளர் குடிக்கும் இயங்கும் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் – வேடிக்கை வீடியோ

ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஹாட் டாக் குறும்பு குடிக்கிறது

இங்கே அது ஒரு ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் உடைய வேறொரு பெரிய வாந்தியெடுக்கும் வீடியோ. இந்த நேரத்தில் GSD ஒரு உணவு நிலைப்பாட்டை இயங்கும். பார் மற்றும் பொது எதிர்வினைகள் பார்க்க.

நான் இந்த பெரிய வீடியோ காணப்படும் வெறும் சிரிப்பு வாய்ப்பூட்டு தான் You Tube அலைவரிசை.

கீழே உள்ள வீடியோ அனுபவிக்க.

 

336 எக்ஸ் 280