728 ایکس 90

چوپان آلمانی در مقابل کنترل از راه دور خودرو

چوپان آلمانی و کنترل ماشین از راه دور

گاهی اوقات ما فقط نیاز به برخی از سرگرم کننده و احمقانه فیلم به روشن روز ما. در اینجا یک ویدیو کوتاه زیبا از چوپان آلمانی تلاش برای کشف کردن ماشین کنترل از راه دور است.

آیا این ماشین خنده دار یک تهدید? سازمان دیده بان زیر و پیدا کردن.

Enjoy!

مثل این پست وبلاگ?
دریافت بیشتر راست به ایمیل شما با اشتراک امروز, بیشتر:

دریافت من کتاب رایگان:

5 داروها بشر که هرگز چوپان آلمانی شما

 

336 ایکس 280