728 ایکس 90

چوپان آلمانی با یک مورد از سکسکه

آیا چوپان آلمانی شما تا کنون از سکسکه?

هر سگ تا کنون داشته ام تا با سکسکه در مناسبت رنج می برد. من شخصا آن را شایان ستایش و خنده دار. متاسفانه من هرگز قادر به گرفتن GSD من در فیلم بوده است زمانی که او به حال سکسکه چرا که آنها معمولا آخرین نیست به اندازه کافی بلند.

However, من پیدا کردن یک فیلم کوتاه خنده دار زیر از درد و رنج چوپان آلمانی با یک مورد از سکسکه.

Enjoy!

مثل این پست وبلاگ?
دریافت بیشتر راست به ایمیل شما با اشتراک امروز, بیشتر:

دریافت من کتاب رایگان:

5 داروها بشر که هرگز چوپان آلمانی شما

 

336 ایکس 280