728 ایکس 90

سال نو مبارک از آلمانی خروس وبلاگ!

سال نو مبارک!

مبارک سال نو به همه وفادار من, و همچنین خوانندگان جدید از وبلاگ من خارج وجود دارد. ممکن است در این سال بود که بهترین سال برای خانواده خود و چوپان آلمانی فوق العاده خود را.

و بخاطر داشته باش, اگر شما با توجه با اضافه کردن یک سگ چوپان آلمانی به خانواده خود را در این سال, then please consider adopting as there are many dogs in need.

Here is a link to a list of all the نجات چوپان آلمانی در سراسر ایالات متحده.

اگر یک لینک در بخش امداد و نجات از سایت من کار نمی کند لطفا اجازه دهید من می دانم. متاسفانه نجات آیند و می روند, و بسیاری از خارج وجود دارد وجود دارد, پس از آن همیشه در حال حاضر نیست.

سال نو مبارک

336 ایکس 280