728 x 90

Chúc mừng năm mới từ Đức Shepherd Dogs Blog!

Chúc mừng năm mới!

Chúc mừng năm mới tới tất cả trung thành của tôi, cũng như độc giả mới của blog của tôi trên mạng. Có thể năm nay là năm nhưng tốt nhất cho gia đình bạn và chó chăn cừu Đức tuyệt vời của bạn.

và nhớ, nếu bạn đang xem xét thêm một GSD cho gia đình của bạn trong năm nay, sau đó xin vui lòng xem xét áp dụng khi có rất nhiều con chó cần.

Dưới đây là một liên kết đến một danh sách của tất cả các German Shepherd cứu trên khắp nước Mỹ.

Nếu một liên kết không làm việc trên phần cứu của trang web của tôi xin vui lòng cho tôi biết. Thật không may cứu đến và đi, và có rất nhiều trên mạng, do đó, nó không phải là luôn luôn hiện tại.

chúc mừng năm mới

336 x 280