728 எக்ஸ் 90

Hemangiosarcoma கண்டறிதல்

நாய்கள் தவறு மட்டும் தான் அவர்கள் என்றென்றும் இல்லை என்று.

நாய்கள் எப்போதும் வாழ வேண்டாம்அது செய்தி பகிர்ந்து நேரம். என் அழகான ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் மகள் வேகாஸ் hemangiosarcoma கண்டறியப்பட்டுள்ளது, இரத்த நாளங்கள் ஒரு மூர்க்கமான குணப்படுத்த முடியாத புற்றுநோய்.

அவள் திரும்பி 11 years old on March 1st, 2014. Due to her diagnosis this will more than likely be the last birthday she celebrates with us.

Like most dogs with this horrible cancer there was virtually no warning. One day Vegas simply refused to eat, but other than that she was acting normal in every other way.

We took her to our vet and they found she had a cracked tooth and recommended a dental cleaning, and extraction of that tooth. They proceeded to do bloodwork which came back completely normal.

We scheduled her dental cleaning, and the morning of her dental her vet called me and asked if she could do some x-rays because of Vegas’s age, and she just wanted to be sure that nothing else was wrong before putting her under anesthesia. I agreed to the radiographs and the results came back questionable.

The vet then recommended and ultrasound. The ultrasound showed us that our German Shepherd Vegas had two very large tumors on her spleen. Due to these findings the dental cleaning was cancelled and we scheduled a splenectomy or removal of the spleen, so the tumors could be biopsied.

Happy Birthday German ShepherdThe surgery went great, and we waited four days for the results. The results were the worst possible diagnosis as far as I was concerned; terminal incurable cancer called hemangiosarcoma.

Since the diagnosis my goal has been to every day spoil my sweet Vegas rotten, and make every day she has left as great as possible.

The time she has left is up to her, however the vet expects somewhere between 1 செய்ய 3 மாதங்கள். I just want whatever time she has left to be quality time.

The hardest part about animals is there life spans. It is so hard to say goodbye. Luckily I will always have the hundreds of pictures and videos taken throughout her life to look back on, when her time does come.

Here is the video of her 11th birthday party, where she gets a dog safe peanut butter cake. நான் நீங்கள் அதை அனுபவிக்க நம்புகிறேன். I know she definitely enjoyed her cake.

 

இந்த வலைப்பதிவை போன்ற?
இன்று சந்தாதாரராக உங்கள் மின்னஞ்சல் மேலும் நேராக கிடைக்கும், மேலும்:

என் இலவச வலை செய்யவும்:

5 மனித மருந்துகளை உங்கள் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் கொடுக்க முடியாது

 

336 எக்ஸ் 280