728 x 90

I Am A mãi mãi Dog

Tôi là một người Vô hạn Dog….

Tôi chỉ tìm thấy bài thơ tuyệt vời này về chó mà tất cả mọi người nên đọc trước khi họ xem xét việc nhận được một con chó. Nó kéo tại Heartstrings của tôi và tôi đã phải chia sẻ nó ở đây.

Tất nhiên có những tấn lý do hơn là một con chó không phải là một “cho đến khi” chó cũng, nhưng đây là bài thơ với German Shepherd của tôi “Stryker” như con chó trong hình. Tôi không biết ai đã viết bài thơ này; Tôi không thể tìm thấy một tác giả cho nó. Nếu bạn biết ai là tác giả là, xin vui lòng cho tôi biết để tôi có thể cung cấp cho họ tín dụng thích hợp họ xứng đáng.

Xin vui lòng “Like” và “Chia sẻ” điều này với tất cả mọi người bạn biết. Cách duy nhất chúng ta là một xã hội có thể ngăn chặn rất nhiều chó lẫn vào đô cứu, Mái ấm, vv. là để giáo dục con người bằng cách truyền bá và làm cho họ suy nghĩ.

For more great information regarding GSD’s, check out the rest of my German Shepherd Blog.

Ngoài ra hãy kiểm tra và “Like” Facebook Trang của tôi German Shepherd Dog Fans.

Để giúp hỗ trợ trang web này xin vui lòng mua sắm tại Amazon cho tất cả các nhu cầu vật nuôi của bạn.

German Shepherd Forever Dog Poem

NHƯ POST BLOG NÀY?
Get More thẳng vào email của bạn bằng cách đăng ký Hôm nay, THÊM:

Nhận My miễn phí Ebook:

5 Thuốc con người không bao giờ bỏ Shepherd của Đức

 

336 x 280
Miguel Patterson nói:

Tình yêu trang web!

lợn vi nói:

Những bài báo! Is it okay nếu tôi chia sẻ nó trên facebook?

Xin chào trang web mát mẻ!! Đáng yêu .. Xuất sắc .. Tôi sẽ có một lưu ý của trang web của bạn và lấy thức ăn rss.