728 ایکس 90

تنبل بازی چوپان آلمانی واکشی در حالی که افتاده

بازی چوپان آلمانی واکشی راه تنبل

چیز جالب, من قبل از برخی از سگ تنبل را دیده اند, اما این GSD طول می کشد کیک. او حتی نمی کنید تا به بازی واکشی, او فقط بر روی نیمکت می گذارد در حالی که انسان خود را می اندازد توپ تنیس به او.

شما رو به تماشای زیر و خودتان ببینید. Enjoy!

مثل این پست وبلاگ?
دریافت بیشتر راست به ایمیل شما با اشتراک امروز, بیشتر:

دریافت من کتاب رایگان:

5 داروها بشر که هرگز چوپان آلمانی شما

 

336 ایکس 280