728 x 90

Lazy German Shepherd Playing Fetch Trong khi Rải xuống

Plays Shepherd Đức Fetch các Way Lazy

Wow, Tôi đã thấy một số con chó lười biếng trước, nhưng GSD này có bánh. Anh ta thậm chí không nhận được để chơi lấy, ông chỉ đặt trên chiếc ghế dài trong khi con người của mình ném quả bóng tennis với anh.

Bạn đã có để xem dưới đây và xem cho chính mình. Enjoy!

NHƯ POST BLOG NÀY?
Get More thẳng vào email của bạn bằng cách đăng ký Hôm nay, THÊM:

Nhận My miễn phí Ebook:

5 Thuốc con người không bao giờ bỏ Shepherd của Đức

 

336 x 280