728 x 90

Hãy góp để giúp tôi Nhận Phẫu thuật My

Cập nhật trên Lovey sự nuôi GSD từ Đức Shepherd Dog Rescue Iowa (GSDRI).

Lovey German Shepherd Dog Rescue IowaCảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho đến nay. However…

Lovey vẫn cần sự giúp đỡ của bạn bằng cách quyên góp cho cô phẫu thuật. Chúng tôi đã lên kế hoạch phẫu thuật của mình cho thứ Năm này (3/13/2014), nhưng vẫn cần tiền để trả tiền cho nó.

Click this link to donate –> http://tinyurl.com/Donate-to-GSDRI

So far we are only about half way to our goal. Không hiến là quá nhỏ. Even a dollar helps.

Lovey was rescued from being euthanized in a shelter by German Shepherd Dog Rescue of Iowa (GSDRI). To Read Lovey’s full story Click Here.

She needs some major surgery. Lovey has many mammary tumors, so she needs a full mastectomy. She also needs a tumor near her butt removed. Plus she needs spayed to keep the mammary tumors from coming back.

This surgery is very expensive and GSDRI is funded entirely by donations. Will you please help Lovey get the surgery she needs by making a donation so she can get all better, and be able to find a forever home of her own?

Click this link to donate –> http://tinyurl.com/Donate-to-GSDRI

I am posting this here because I the ADMIN GermanSheperdDogs.info am fostering Lovey in my home for GSDRI.

If you would like to see more pictures and video of Lovey please go to GSDRI’s Facebook page at https://www.facebook.com/gsdri

For more information regarding German Shepherd Dog Rescue of Iowa please go to their website. http://gsdri.org/

 

Below is a video where Lovey is learning to play fetch for the first time.

NHƯ POST BLOG NÀY?
Get More thẳng vào email của bạn bằng cách đăng ký Hôm nay, THÊM:

Nhận My miễn phí Ebook:

5 Thuốc con người không bao giờ bỏ Shepherd của Đức

 

336 x 280