728 எக்ஸ் 90

Lovey தான் அறுவை சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலம் உதவுங்கள்

Lovey தான் அறுவை சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலம் உதவுங்கள்

அனைத்து முதல், இதுவரை Lovey அறுவை சிகிச்சை நன்கொடையாக என்று அனைவருக்கும் நன்றி. அவர் அயோவா இல்லை ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் மீட்பு அதனால் ரசிக்கிறாள் மற்றும் (GSDRI).

GSDRI Lovey after SurgeryLovey அவரது அறுவை சிகிச்சை இருந்தது, இப்போது சரியாகி. However GSDRI still has not raised enough funds to cover the cost of her surgery and care thus far.

Click here to donate for Lovey’s care –>

http://tinyurl.com/Donate-to-GSDRI

For those of you that do not know Lovey. Lovey was rescued from being euthanized in a shelter by German Shepherd Dog Rescue of Iowa (GSDRI) and needed some major surgery.

Lovey had many mammary tumors, so she had a full mastectomy. She also had another tumor near her butt removed. Plus she was spayed to keep the mammary tumors from coming back.

These surgeries were very expensive and GSDRI is funded entirely by donations. Will you please help by donating to help German Shepherd Dog Rescue of Iowa pay for all her necessary care?

Click here to donate –> http://tinyurl.com/Donate-to-GSDRI

All donations are processed through PayPal. Please help GSDRI. No donation is too small.

So far $835.00 has been donated for her care.

We need to raise between $1,650 செய்ய $2,000 to pay for everything that has been done so far and for the further care she still needs.

Any help is greatly appreciated. If you can’t donate then please help by spreading the word via the social sharing buttons below.

அவமானம் டத்தில் இன் நாய் கூம்புFor more information regarding German Shepherd Dog Rescue of Iowa please go to their website http://gsdri.org/ or Facebook page https://www.facebook.com/gsdri.

Please note, that Lovey is not listed on the website, because she is not available for adoption yet.

Once she has healed from all of her surgeries she will be available for adoption.

For updates on Lovey’s progress check back here at GermanShepherdDogs.info or German Shepherd Dog Rescue of Iowa’s Facebook page.

Please note, GermanShepherdDogs.info is receiving no compensation of any kind for any donations made.

All donations go straight to German Shepherd Dog Rescue of Iowa and will be used for Lovey’s care.

If more money is donated than what is needed for Lovey, then any additional funds raised will go towards the care of current and future dogs at GSDRI.

Thank you for any help you can give.

Below is a video from GSDRI about Lovey.

 

இந்த வலைப்பதிவை போன்ற?
இன்று சந்தாதாரராக உங்கள் மின்னஞ்சல் மேலும் நேராக கிடைக்கும், மேலும்:

என் இலவச வலை செய்யவும்:

5 மனித மருந்துகளை உங்கள் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் கொடுக்க முடியாது

 

336 எக்ஸ் 280