728 x 90

Ghi nhớ Thứ năm

Ghi nhớ Thứ nămBạn đã nghe nói về "Ghi nhớ hôm thứ Năm?

 

Ghi nhớ Thứ năm là tháng 25thứ, 2014 năm nay và nó là một ngày cho người dân trên toàn thế giới để đến với nhau và lây lan từ và nâng cao nhận thức về hàng triệu vật nuôi vô gia cư trên toàn thế giới ở nhà chờ đợi mãi mãi nhà.

 

Bởi ánh sáng một ngọn nến vào ngày 25thứ, 2014 bạn đang nhớ lại những vật nuôi bị mất cuộc sống của họ và bạn cũng được chiếu ánh sáng trên vật nuôi hiện có trong nơi trú ẩn và giải cứu cần nhà ngay bây giờ.

 

adopt dont shopHãy cam kết sẽ thắp một ngọn nến để tôn vinh vật nuôi trẻ mồ côi trên Ghi nhớ Thứ năm, Tháng Chín 25, 2014 và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội thông qua tại sao vật nuôi là rất quan trọng.

 

Để biết thêm thông tin đi đến RememberMeThursday.org.

 

Dưới đây là một video tuyệt vời về Ghi nhớ Thứ năm. Xin hãy giúp lây lan từ.

Thông qua, không mua sắm.

NHƯ POST BLOG NÀY?
Get More thẳng vào email của bạn bằng cách đăng ký Hôm nay, THÊM:

Nhận My miễn phí Ebook:

5 Thuốc con người không bao giờ bỏ Shepherd của Đức

 

336 x 280