728 x 90

Điều khoản Dịch vụ

Hiệp định trang web Germanshepherddogs.info

Các trang web germanshepherddogs.info (the "Site") là một dịch vụ thông tin trực tuyến được cung cấp bởi germanshepherddogs.info ("germanshepherddogs.info"), tùy thuộc vào bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây. XIN ĐỌC TÀI LIỆU NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG TRANG WEB. Khi truy cập hoặc sử dụng trang web, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH DƯỚI. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, BẠN CÓ THỂ KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG SITE. germanshepherddogs.info THỂ sửa đổi thỏa thuận này bất cứ lúc, VÀ ĐIỀU CHỈNH NÀY SẼ KHÔNG CÓ HIỆU LỰC ngay khi đăng CỦA HIỆP ĐỊNH SỬA ĐỔI TRÊN TRANG WEB. BẠN ĐỒNG Ý VỚI Xem lại Thỏa thuận định kỳ để hiểu VỀ NHỮNG ĐIỀU CHỈNH ĐÓ VÀ TIẾP CẬN TIẾP THEO CỦA BẠN HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ ĐƯỢC XEM LÀ CHẤP NHẬN thuyết phục CỦA BẠN Thoả thuận sửa đổi.

1. bản quyền, Giấy phép và thông tin đó Idea.

Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu quốc tế. Chủ sở hữu bản quyền và thương hiệu là germanshepherddogs.info, chi nhánh của nó hoặc người cấp phép bên thứ ba khác. BẠN CÓ THỂ KHÔNG ĐIỀU CHỈNH, COPY, TÁI SẢN XUẤT, Xuất bản, TẢI LÊN, BÀI ĐĂNG, CHUYỂN GIAO, hoặc phân phối, TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO, TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB, bao gồm văn bản, NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ, MÃ VÀ / HOẶC PHẦN MỀM. Bạn có thể in và tải các phần của vật liệu từ các lĩnh vực khác nhau của trang web chỉ duy nhất cho mục đích phi thương mại của riêng bạn với điều kiện bạn đồng ý không thay đổi hoặc xóa bất kỳ bản quyền hoặc thông tin độc quyền từ các vật liệu. Bạn đồng ý cấp cho germanshepherddogs.info không độc quyền, Tiền bản quyền miễn phí, khắp thế giới, giấy phép vĩnh viễn, với quyền thứ cấp, để tái tạo, phân phát, chuyển giao, tạo sản phẩm phái sinh, công khai hiển thị và công khai thực hiện bất kỳ vật liệu và các thông tin khác (kể cả, không giới hạn, ý tưởng chứa trong đó các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc được cải thiện) bạn gửi đến bất kỳ khu vực chung của trang web (chẳng hạn như các bảng thông báo, diễn đàn và nhóm tin) hoặc bằng e-mail đến germanshepherddogs.info bằng mọi cách và trong bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại hay phát triển sau đây. Bạn cũng cấp cho germanshepherddogs.info quyền sử dụng tên của bạn có liên quan đến tài liệu đệ trình và các thông tin khác cũng như trong mối liên hệ với tất cả các quảng cáo, tiếp thị và tài liệu quảng cáo từ liên quan. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có đòi người germanshepherddogs.info cho bất kỳ vi phạm bị cáo buộc hay thực tế hoặc biển thủ bất kỳ quyền độc quyền trong truyền thông của bạn để germanshepherddogs.info.

TrafficServer 1.01 THƯƠNG HIỆU.

ấn phẩm, các sản phẩm, nội dung hoặc dịch vụ tham khảo ở đây hoặc trên trang web là những nhãn hiệu hoặc servicemarks của germanshepherddogs.info độc quyền. tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong trang web có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ.

2. Bạn đồng ý.

Bạn hiểu nó đấy, ngoại trừ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định rõ ràng như đang được cung cấp bởi germanshepherddogs.info. Germanshepherddogs.info không hoạt động, kiểm soát hay xác nhận bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ trên Internet dưới mọi hình thức. Ngoại trừ thông tin germanshepherddogs.info xác định, sản phẩm hoặc dịch vụ, tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ cung cấp thông qua trang web hoặc trên Internet thường được cung cấp bởi bên thứ ba, mà không liên kết với germanshepherddogs.info. Bạn cũng hiểu germanshepherddogs.info rằng không thể và không đảm bảo hoặc bảo những tập tin có sẵn để tải về từ website sẽ được miễn nhiễm trùng hoặc virus, giun, Trojan horse hoặc mã khác có biểu hiện ô nhiễm hay các thuộc tính phá hoại. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục và các điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn cho tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và để duy trì một phương tiện bên ngoài để trang web cho việc tái thiết của bất kỳ dữ liệu bị mất.

BẠN CHẤP NHẬN TỔNG TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO CHO VIỆC SỬ DỤNG CÁC SITE VÀ INTERNET. germanshepherddogs.info PROVIDES THE SITE AND RELATED INFORMATION "AS IS" VÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ RÀNG HAY NGỤ Ý BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN HOẶC XÁC NHẬN NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG BẢO ĐẢM GIỚI HẠN VỀ QUYỀN SỞ HỮU HOẶC KHÔNG VI PHẠM, HOẶC CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ) LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ, MỌI THÔNG TIN HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ HAY TRÊN INTERNET Nói chung, VÀ germanshepherddogs.info SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH HOẶC TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP TỪ BẤT CỨ GIAO DỊCH NHƯ VẬY. ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN VÀ TÍNH TẤT CẢ CÁC QUAN ĐIỂM, KHUYÊN BẢO, DỊCH VỤ, Merchandise VÀ THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ HAY TRÊN INTERNET Nói chung. Germanshepherddogs.info KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC LỖI TRONG QUÁ TRÌNH DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

BẠN HIỂU THÊM RẰNG BẢN CHẤT PURE CỦA INTERNET CHỨA CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC chưa được chỉnh sửa một số trong đó khiêu dâm hoặc sẽ gây ra phiền VỚI BẠN. BẠN TIẾP CẬN CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC ĐÓ LÀ SỰ MẠO HIỂM CỦA BẠN. Germanshepherddogs.info không kiểm soát VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀO CHO NHỮNG NỘI DUNG. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG SẼ germanshepherddogs.info CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO (tôi) MỌI THIỆT HẠI NGẪU, NHÂN QUẢ, HOẶC GIÁN TIẾP (KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÔNG TIN, Và các loại tương) PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN, HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP VỀ DỊCH VỤ, Hoặc tải xuống từ DỊCH VỤ, HOẶC BẤT CỨ TRÌ HOÃN THÔNG TIN ĐÓ HOẶC DỊCH VỤ. NGAY CẢ KHI germanshepherddogs.info HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA NÓ ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY, HOẶC LÀ (II) BẤT KỲ KHIẾU NẠI do LỖI, THIẾU SÓT, HOẶC SỰ THIẾU CHÍNH XÁC KHÁC TRONG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC TẢI XUỐNG QUA DỊCH VỤ. VÌ MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI NGẪU, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRÊN KỲ ĐÓ, TRÁCH NHIỆM germanshepherddogs.info ĐƯỢC GIỚI HẠN VỚI MỨC ĐỘ LỚN NHẤT THEO NHỮNG LUẬT.

Germanshepherddogs.info không đại diện nào về bất kỳ trang web khác mà bạn có thể truy cập thông qua một này hoặc có thể liên kết đến trang web này. Khi bạn truy cập một trang web non-germanshepherddogs.info, hãy hiểu rằng đó là độc lập với germanshepherddogs.info và germanshepherddogs.info mà không có kiểm soát đối với nội dung trên trang web. Ngoài ra, một liên kết đến một trang web germanshepherddogs.info web không có nghĩa là germanshepherddogs.info xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung, hoặc việc sử dụng, các trang web như vậy.

3. Sự bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ germanshepherddogs.info vô hại, cán bộ của mình, giám đốc, người lao động, đại lý, cấp giấy phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin của bên thứ ba vào Dịch Vụ từ và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm luật sư hợp lý' phí, kết quả từ bất kỳ vi phạm Thỏa thuận này (bao gồm cả hành vi cẩu thả hoặc sai trái) bởi bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập vào Dịch Vụ.

4. Bên thứ ba Quyền.

Các quy định của đoạn văn 2 (Sử dụng Dịch vụ), và 3 (Sự bồi thường) là vì lợi ích của germanshepherddogs.info và cán bộ, giám đốc, người lao động, đại lý, cấp giấy phép, các nhà cung cấp, và bất kỳ nhà cung cấp thông tin của bên thứ ba vào Dịch Vụ. Mỗi một cá nhân hoặc tổ chức có quyền để khẳng định và thực thi những quy định trực tiếp chống lại bạn nhân danh chính mình.

5.Kỳ hạn; chấm dứt.

Hiệp định này có thể được chấm dứt bởi một trong hai bên không cần thông báo bất cứ lúc nào vì lý do bất kỳ. Các quy định của đoạn văn 1 (bản quyền, Giấy phép và thông tin đó Idea), 2 (Sử dụng Dịch vụ), 3 (Sự bồi thường), 4 (Bên thứ ba Quyền) và 6 (hỗn hợp) sẽ tồn tại bất kỳ chấm dứt Hiệp định này.

6.hỗn hợp.

Hiệp định này sẽ tất cả được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Hoa Kỳ áp dụng đối với thoả thuận thực hiện và phải được thực hiện trong The United States of America. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc tiến hành giữa germanshepherddogs.info và bạn cho bất cứ mục đích liên quan đến Hiệp định này hoặc các bên' nghĩa vụ dưới đây sẽ được đưa ra độc quyền tại một tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền ngồi trong The United States of America . Bất kỳ nguyên nhân của hành động hay tuyên bố bạn có thể có liên quan đến Dịch vụ phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hay nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc khiếu nại hoặc nguyên nhân của những hành động đó là bị cấm. Germanshepherddogs.info thất bại trong việc đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Hiệp định này sẽ không được hiểu như là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền. Cả quá trình xử giữa các bên cũng không thực hành thương mại có trách nhiệm hành động để sửa đổi bất kỳ điều khoản của Hiệp định này. Germanshepherddogs.info có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

336 x 280