728 Χ 90

Θα σας Δώρισε να με βοηθήσει να πάρω την Χειρουργική Χρειάζομαι?

Donate to German Shepherd RescuePLEASE HELP! I need donations to help pay for my surgery.

Here is the link to donate:

http://tinyurl.com/Donate-to-GSDRI

Εκεί, my name is Lovey, and I was rescued from being euthanized in a shelter by German Shepherd Dog Rescue of Iowa (GSDRI). However I still need help.

The rescue and my foster mom tell me I need some major surgery. I have many mammary tumors, so I need a full mastectomy. I also need a tumor near my butt removed. Plus they say they need to spay me to keep me healthy and to stop the mammary tumors from coming back.

This surgery is very expensive and GSDRI is funded entirely by donations. Will you please help me get the surgery I need by making a donation so I can get all better, and be able to find a forever home of my own?

Here is the link to donate: http://tinyurl.com/Donate-to-GSDRI

All donations are processed through PayPal. Please help GSDRI get Lovey the surgery she needs. No donation is too small. Here is a link to their website for more information about GSDRI. German Shepherd Dog Rescue of Iowa Website

A Plea for Help

The German Shepherd Dog Rescue of Iowa needs funds to help pay for Lovey’s surgery. These surgeries are very expensive, especially the full mastectomy. Lovey is a sweetie pie. All she wants is love and affection. They don’t know her exact history, but they suspect that she was used for breeding and then when she developed the mammary tumors was thrown away like trash. The vet has estimated Lovey’s age between 7 – 8 years old. Please help, Lovey deserves a happy ending.

Any donation you can give would be wonderful. No donation is too small. Please note, Lovey will not be available for adoption until after she has healed from all of her surgeries. Once she is available for adoption, she will be on the GSDRI website under the Adoptable Dogs section. If you would like to see the current GSD’s available for adoption you can visit GSDRI’s website at http://gsdri.org/ or their Facebook page at https://www.facebook.com/gsdri.

Please note, GermanShepherdDogs.info is receiving no compensation of any kind for any donations made. Όλες οι δωρεές πηγαίνουν κατευθείαν στο γερμανικό Shepherd Dog Rescue της Αϊόβα και θα χρησιμοποιηθεί για τη φροντίδα Lovey του. If more money is donated that what is needed for Lovey, τότε όλα τα πρόσθετα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για τη φροντίδα των σημερινών και των μελλοντικών σκύλους σε GSDRI.

A Note From Lovey’s Foster Mom

Lovey Laying DownI the admin and owner of this website GermanShepehrdDogs.info am the one fostering Lovey.

When GSDRI contacted me about needing a foster for Lovey I wanted to say no, because we had just gotten the cancer diagnosis of our GSD Vegas, and I wanted every moment I had to be spent spoiling her.

Ωστόσο,, after seeing Lovey’s picture and knowing that sayingnomay be a death sentence for her, I knew I had foster her, and that Vegas would be fine with it, which she is.

What most people don’t realize is that the differentbreed specificrescues out there are completely run by volunteers and they don’t have “καταφύγιο” facilities. The dogs they rescue are placed into volunteer foster homes, and evaluated and worked with so that when they get their forever home they are placed with a family that is the right match to the dog.

I have fostered many dogs in my life and it is very rewarding. Lovey has made so much progress in the short time that I have had her. When I got her she was a mess, literally. I don’t think she had ever been groomed, or bathed which was the first thing I did because she stunk. During the grooming session was when I found she had tumor near her butt.

Next I introduced her to my GSD’s Stryker and Vegas. She had no dog manners at all. It made me wonder if she had any interactions with other dogs other than the times she was bred in the past. She didn’t even know how tosit”, the most basic of all dog commands. She was also unsure about affection from people.

Now she loves affection from people, and is giving her belly for belly rubs, and is starting to give kisses. She has learned sit, wait, and look, and is doing well on leash. She is now kennel trained and completely ignores my cats.

She has gone to the vet and had a basic exam, her vaccinations, heartworm test, bloodwork, and x-rays so far. Now all Lovey needs is her surgery. Due to the complexity and everything that needs to be done, the cost is very expensive. Since Lovey needs a full mastectomy (all breast tissue and nipples removed, which for a dog is extensive), her surgery can not be done by just any veterinarian. This has to be done by someone that has extensive experience in these types of surgeries, which translates to more costly.

Lovey is turning into such a sweetie pie, and she is going to be a wonderful dog for someone. She deserves a happy ending, but order for that to happen she needs to have her surgery. German Shepherd Dog Rescue of Iowa needs your help by way of donations to pay for the surgery to be able to give her that happy ending.

If you are unable to donate then please share this via the sharing buttons below to help spread the word.

Σας ευχαριστώ.

Σας αρέσει αυτή η θέση blog?
Αποκτήστε περισσότερη Straight στο email σας με την υπογραφή Σήμερα, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Πάρτε μου ελεύθερο ebook:

5 Ανθρώπινα φάρμακα για να δώσει ΠΟΤΕ Γερμανικός Ποιμενικός σας

 

336 Χ 280